Timisoara Express

Membrii CC al PCR din judetul Timis – stalpii comunismului

Membrii CC al PCR din judetul Timis – stalpii comunismului

Comitetul Central al Partidului Comunist Roman ( CC al PCR) a fost structura de conducere principala, nu doar a partidului comunist, dar si a statului roman, in perioada 1946 – 1989. Organ colectiv permanent, ales de Congresul PCR, el insemna „centrul politic, ideologic si organizatoric al activitãtii de partid”. Membrii acestei structuri politice reprezentau elita comunista, adica acea categorie privilegiata, care, in slujba “conducatorului iubit” (fie el Nicolae Ceausescu sau Gheorghe Gheorghiu Dej) au decis soarta acestei natiuni timp de aproape 50 de ani. Desi PCR a mimat democratia interna, CC al PCR n-a fost niciodata o structura politica formata din oameni alesi ci decisi, aproape intodeauna de Secretariatul CC, un grup restrans de indivizi, in jurul conducatorului unic. Bombastic numit a fi “democratie populara”, comunismul in Romania n-a fost altceva decat o dictatura supusa, in prima perioada, puterii sovietice, iar ulterior, unui individ obsedat de putere.
Membrii CC al PCR au fost elita aleasa cu grija de conducerea centrala de partid, ei reprezentand in judete adevarata putere a partidului. Dupa Revolutie ii vom reintalni pe multi dintre ei reconvertiti la democratie. Nu in putine cazuri, ei sau odreaslele lor, aveau sa defineasca politica post-revolutionara dar si noua ierarhie social-economica a Romaniei in cei 30 de ani care au trecut.

Mai jos am selectat membrii CC al PCR care au avut functii politice in judetul Timis sau care s-au nascut in Timis si au indeplinit responsabilitati politice la nivel central.

ANTON IOAN (n. 18 iul. 1924, sat Vintere, com. Holod, jud. Bihor). Membru supleant al C.C. al P.C.R. (12 aug. 1969–28 nov. 1974); membru al C.C. al P.C.R. (28 nov. 1974–22 dec. 1989).

Studii: Scoala Politehnicã din Timisoara (1943–1948); doctorat (1961); docentã (1972); Universitatea Politicã si de Conducere; Universitatea Seralã de Marxism-Leninism. Profesia de bazã: inginer electrotehnic.

Activitate si functii: asistent (1953), profesor (1960) si sef al Catedrei de masini hidraulice (1962–1973 si 1982–1989) la Institutul Politehnic Timisoara; membru de partid din 1958; cercetãtor stiintific la Institutul Politehnic „Traian Vuia“ Timisoara (1951– 1963); membru supleant al biroului Comitetului regional de partid Banat (1964–25 mai 1965); membru al Consiliului National al Cercetãrii Stiintifice (din 30 dec. 1965); prodecan (1951– 1953), decan (1961–1963), prorector (1963– 1966) si rector (1971–1981) al Institutului Politehnic „Traian Vuia“ Timisoara; membru al biroului Comitetului regional de partid Banat (25 mai 1965–febr. 1968); membru al biroului Comitetului judetean de partid Timis (din febr. 1968); director al Centrului de Cercetãri Tehnice de la Baza de Cercetãri Stiintifice din Timisoara a Academiei R.S.R. (1967–1970); director al Centrului de Cercetãri a Masinilor Hidraulice (1970-1974); membru al Consiliului de conducere al Ministerului Educaþiei si Învãþãmântului (1976); membru al Consiliului de Stat al R.S.R. (1969, reales în 1975, 1978, 1980 si 1985); membru al Consiliului Suprem al Dezvoltãrii Economice si Sociale; membru al Consiliului National al F.D.U.S. (1987); membru corespondent (21 mart. 1963), membru titular (1 mart. 1974), vicepreºedinte (1 mart. 1974–22 dec. 1989) si vicepresedinte cu delegatie de presedinte (25 dec. 1981–13 nov. 1984) al Academiei R.S.R. Deputat în M.A.N., ales în circ. elect.: nr. 3 Timisoara-Sud, reg. Banat (1965–1969), nr. 3 Timisoara-Sud, jud. Timis (1969–1975), nr. 2 Timisoara-Sud-Est, jud. Timis (1975–1980), nr. 3 Timisoara-Sud, jud. Timis (1980–1985) si în jud. Timis (1985–1989).

Distinctii: Premiul de Stat (1953); „Ordinul Muncii“ clasa a III-a (1963); Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa a V-a (1964); Premiul „Traian Vuia“ al Academiei R.P.R.; Medalia „A 20-a aniversare a eliberãrii patriei“ (1965); Ordinul „Meritul Stiintific“ clasa I (1970); Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România“ clasa a III-a (1971).

BAYERLE IOSIF (n. 4 aug. 1914, com. Cãlãrasi, jud. Cluj; d. 1986, Timisoara) Membru supleant al C.C. al P.M.R. (28 dec. 1955–23 iul. 1965); membru al C.C. al P.C.R. (23 iul. 1965–28 nov. 1974). Nationalitatea: germanã.

Studii: sase clase elementare; curs de partid (dec. 1948); Universitatea Seralã de Marxism-Leninism (1950– 1952); Scoala Superioarã de Partid „Stefan Gheorghiu“ (trei ani). Profesia de bazã: lãcãtus.

Activitate si funttii: membru de partid din 1938; membru al Ajutorului Rosu (din 1934); prim secretar al Comitetului regional de partid Severin (21 febr.-27 sept. 1952); adjunct al Sefului Sectiei Organizatorice a C.C. al P.M.R. (26 iun. 1957–6 oct. 1958); membru si secretar al Comitetului regional de partid Timisoara (din 6 oct. 1958); secretar al Comitetului regional de partid Banat (pânã la 6 iun. 1961); presedinte al Colegiului regional de partid Banat (1962–1965); membru al biroului Comitetului regional de partid Banat (din 25 mai 1965). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect.: Caransebes, reg. Timisoara (1952–1957), Jimbolia, reg. Timisoara (1957–1961), nr. 30 Peciul Nou, reg. Banat (1961–1965) si nr. 18 Gãtaia, reg. Banat (1965–1969).

Distinctii: Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa a IV-a (1948); Ordinul „Apãrarea Patriei“ clasa a III-a (1949); Medalia „A V-a aniversare a R.P.R.“ (1953); „Ordinul Muncii“ clasa a III-a (1953), clasa a II-a (1962), clasa I (1964), Ordinul „23 August“ clasa a IV-a (1959); Medalia „40 de ani de la înfiintarea P.C.R.“ (1961); Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa a II-a (1966); Medalia „Eliberarea de sub jugul fascist“; Medalia „În cinstea încheierii colectivizãrii agriculturii“ (1962); Medalia „A XX-a aniversare a eliberãrii patriei“ (1964); Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa a II-a (1966).

BÃLAN RADU (n. 24 mai 1936, com. Cãzãnesti, jud. Ialomita; d. 1995, Timisoara) Membru al C.C. al P.C.R. (18 dec. 1982–22 dec. 1989); membru al Secretariatului C.C. al P.C.R. (5 oct. 1987–28 iun. 1988); membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. (28 iun. 1988–22 dec. 1989).

Studii: Scoala medie tehnicã de cãrbune; Academia de Studii Economice; Scoala Superioarã de Partid „Stefan Gheorghiu“; doctorand (în 1989). Profesia de bazã: tehnician miner.

Activitate si functii: vagonetar, ajutor de miner, miner, artificier si maistru miner la Întreprinderea Carboniferã „1 Mai“ Caransebes (1954); secretar al organizatiei U.T.M. si membru al Comitetului raional U.T.M. Caransebes; membru de partid din 1956; membru al Comitetului U.T.M. la Întreprinderea Carboniferã „1 Mai“ Caransebes, membru al biroului Comitetului orãsenesc U.T.M. Caransebes si membru al Comisiei de revizie a Comitetului regional U.T.M. Timisoara (1957); tehnician la Exploatarea Minierã Filipestii de Pãdure (câteva luni); maistru la Întreprinderea Carboniferã „1 Mai“ Caransebes (1957); lector la Cabinetul raional de partid Caransebes; prim-secretar al Comitetului raional U.T.M. Caransebes (1961); secretar pentru problemele de propagandã si agitatie al Comitetului regional U.T.M. Banat (apr.-aug. 1963); prim-secretar al Comitetului regional U.T.M. Banat (aug. 1963); membru supleant (1964–25 mai 1965) si membru (din 25 mai 1965) al Comitetului regional de partid Banat; prim-secretar al Comitetului judetean U.T.C. si membru al biroului Comitetului judetean de partid Timis (din febr. 1968); sef al Sectiei propagandã (1973–febr. 1977) si secretar pentru probleme de propagandã (febr.-14 nov. 1977) la Comitetul judetean de partid Timis; prim-secretar al Comitetului municipal de partid si presedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Timisoara (nov. 1977–25 mai 1981); prim-secretar al Comitetului judetean de partid si presedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judetului Hunedoara (26 mai 1981–1985); presedinte al Comitetului de Stat al Planificãrii (21 iun. 1988–4 nov. 1989); prim-secretar al Comitetului judetean de partid si presedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judetului Timis (4 nov.-22 dec. 1989). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. nr. 6 Petrosani, jud. Hunedoara (1983–1985) si nr. 9 Brad, jud. Hunedoara (1985–1989).

Distinctii: „Ordinul Muncii“ clasa a III-a; Ordinul „Apãrarea Patriei“ clasa a II-a (1984).

BREITENHOFER ANTON (n. 10 apr. 1912, Re ºiþa; d. 1989, Bucuresti) Membru al C.C. al P.M.R./P.C.R. (28 dec. 1955–23 nov. 1979). Nationalitatea: germanã.

Studii: Scoala de literaturã „Mihai Eminescu“ (1949– 1954); Facultatea de Filologie; Scoala Superioarã de Partid „Stefan Gheorghiu“. Profesia de bazã: ziarist.

Activitate si functii: lãcãtus la Uzinele Resita (1926–1944); membru de partid din 1939; trimis sã lucreze fortat în U.R.S.S., la Berozovska (1944–1947); controlor mecanic si director la Uzinele Resita (1947–1948); secretar al Comitetului Antifascist German (1949–1952); adjunct al Sefului Sectiei Organe Conducãtoare de Partid a C.C. al P.M.R. (în 4 iun. 1952–1954); redactor-sef al ziarului „Neuer Weg“ din Bucuresti (1954–9 iun. 1976); membru al Uniunii Scriitorilor (1954) si al Consiliului Uniunii Scriitorilor (1960–1970); membru al Biroului Consiliului oamenilor muncii de nationalitate germanã (din 21 oct. 1969); membru al Consiliului de Stat (din 25 mart. 1961, reales la 19 mart. 1965 si la 9 dec. 1967). Volume: Victorie în orasul muncitoresc (1952), Al cincisprezecelea (1955), În lumea lui Buckel (1965), Pictorul de fete (1973). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect.: Biled, reg. Timisoara (1952–1957), Sãcãlaz, reg. Timisoara (1957–1961), Giarmata, reg. Banat (1961–1965), nr. 30 Peciul Nou, reg. Banat (1965–1969) si nr. 11 Gãtaia, jud. Timis (1969–1975).

Distinctii: Titlul de „Erou al Muncii socialiste“ si Medalia de Aur „Secera si Ciocanul“; „Ordinul Muncii“ clasa a III-a (1957), clasa I (1962); Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa a II-a (1959); Ordinul „23 August“ clasa a III-a (1959), clasa a II-a (1974), clasa I (1984); Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa a II-a (1966); Medalia „40 de ani de la înfiintarea P.C.R.“ (1961); Premiul Uniunii Scriitorilor (1973).

 

BRINDESCU LETITIA (n. CIOLAC) (n. 3 mart. 1937, com. Comlosu Mare, jud. Timis) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (23 nov. 1979–24 nov. 1989).

Studii: Facultatea de Stiinte Politico-Economice, Academia de Stiinte Social Politice „Stefan Gheorghiu“. Profesia de bazã: tehnician textilist.

Activitate si functii: membru de partid din 1959; presedinte al Comitetului judetean al femeilor Timis (oct. 1979).

BUCUR IULIANA (n. 4 iun. 1938, Timisoara) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (21 iul. 1972–28 nov. 1974); membru al C.C. al P.C.R. (28 nov. 1974–22 dec. 1989). Nationalitatea: maghiarã.

Studii: Facultatea de Industrie Usoarã, Institutul Politehnic Iasi (1958); Universitatea Politicã si de Conducere. Profesia de bazã: inginer textilist.

Activitate si functii: muncitoare la Fabrica de Tricotaje „Fonachi Ion“ din Timisoara (1955); membru de partid din 1957; inginer dispecer în cadrul Serviciului productie la Fabrica de Confectii „Bega“ din Timisoara (1965); sef de sectie si sef de serviciu la Întreprinderea „Integrata de lânã“ Constanta (1966–1970); director comercial la Combinatul Textil din Constanta (1971); director al Întrprinderii „Integrata de lânã“ (1972); secretar general la Ministerul Industriei Usoare (13 mai 1974–9 aug. 1985); director general al Centralei Industriei Lânii, Bucuresti (sept. 1985). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect.: nr. 5 Lugoj, jud. Timis (1975–1980), nr. 6 Ineu, jud. Arad (1980–1985) si nr. 5 Tecuci, jud. Galati (1985–1989); membru al Comisiei pentru industrie si activitate economico-financiarã a M.A.N. (18 mart. 1975, reales la 28 mart. 1980); secretar al Comisiei pentru industrie si activitate economico-financiarã a M.A.N (din 29 mart. 1985).

 

CÂRPANU FLORENTIN-DORU (n. 29 ian. 1934, Caransebes, jud. Caras Severin). Membru supleant al C.C. al P.C.R. (22 nov. 1984–24 nov. 1989); membru al C.C. al P.C.R. (24 nov.-22 dec. 1989).

Studii: Scoala Medie Tehnicã Silvicã din Timisoara (1952); Facultatea de Zootehnie din Arad, continuatã la Institutul Agronomic Timisoara (1953–1958); doctorat la Institutul Agronomic Timisoara; Universitatea Seralã de Marxism-Leninism; Universitatea Politicã si de Conducere. Profesia de bazã: inginer zootehnist.

Activitate si functii: tehnician la Întreprinderea Forestierã Caransebes (1952–1953); maistru, sef de sectie si inginer-sef la I.A.S. Peciu Nou, jud. Timis (1958–1964); membru de partid din 1962; director al I.A.S. Pãdureni, jud. Timis (1964–1967), al Întreprinderii de stat pentru cresterea si îngrãsarea porcilor Beregsãu, jud. Timis (1967–ian. 1979) si al Combinatului pentru producerea si industrializarea cãrnii de porc Timis (ian. 1979–1989); membru al Comitetului judetean de partid Timis (1972–în 1979); membru al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România (din 1972); membru al Consiliului Suprem al Dezvoltãrii Economice si Sociale (1972–22 dec. 1989); deputat în Consiliul popular al judeþului Timis (în 1988); membru al biroului Consiliului National al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Gospodãririi Apelor (în 1988).

Distinctii: Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România“ (1971); Titlul de „Erou al Muncii Socialiste“ (1973); Ordinul „Meritul Agricol“ clasa I (1981).

COCÂRLÃ TRANDAFIR (n. 4 apr. 1929, com. Turnu Ruieni, jud. Caras Severin; d. 1991, Timisoara) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (12 aug. 1969–28 nov. 1974); membru al C.C. al P.C.R. (28 nov. 1974–23 nov. 1979); membru al Comisiei Centrale de Revizie (23 nov. 1979–24 apr. 1985).

Studii: Facultatea de Electrotehnicã, Institutul Politehnic Timisoara; doctorat în stiinte tehnice; Scoala Superioarã de Partid „Stefan Gheorghiu“, curs fãrã frecventã (1961–1965). Profesia de bazã: inginer electrotehnic.

Activitate si functii: membru de partid din 1956; secretar al Comitetului orãsenesc de partid Timisoara (în 1962); secretar al Comitetului regional de partid Banat (în 1965–febr. 1968); secretar al Comitetului judetean de partid Timis (febr. 1968–15 dec. 1970); prim-secretar al Comitetului judetean de partid si presedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judetului Caras-Severin (ian. 1971–27 ian. 1977); membru al Consiliului Organizãrii Economico-Sociale (din 12 mai 1973, reales la 24 mart. 1976); ministrul Energiei Electrice (27 ian. 1977–1 febr. 1979); adjunct al sefului Sectiei Organizatorice a C.C. al P.C.R. (3 sept. 1979–26 mart. 1981); secretar al Biroului executiv al Consiliului Naþional al F.D.U.S. (din 18 ian. 1980); ministrul Energiei Electrice (26 mart. 1981–29 mart. 1984); ambasador extraordinar si plenipotentiar al R.S.R. în Austria si reprezentant permanent al R.S.R. la Organizaþia Internationalã pentru Energie Atomicã, cu sediul la Viena (24 apr. 1984–30 ian. 1990); conferentiar universitar. Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. Caransebes, jud. Caras-Severin (4 febr. 1973– 1980) si Salonta, jud. Bihor (1980–1985); membru al Comisiei pentru industrie si activitatea economico-financiarã a M.A.N. (22 mart. 1975–9 iulie 1977); secretar al Comisiei de validare a M.A.N. (1 apr. 1980–30 dec. 1981).

Distinctii: „Ordinul Muncii“ clasa a III-a (1962), clasa a II-a (1981); Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa a V-a (1964); Ordinul „23 August“ clasa a IV-a (1965), clasa a III-a (1974); Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa a III-a (1971); „Meritul Agricol“ clasa I (1974).

COMAN ION (n. 25 mart. 1926, sat Prunaru, com. Bujoreni, jud. Teleorman) Membru al C.C. al P.C.R. (23 iul. 1965–22 dec. 1989); membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. (23 nov. 1979–22 dec. 1989); membru al Secretariatului C.C. al P.C.R. (27 mart. 1980–22 dec. 1989).

Studii: Scoala primarã din com. Bãdulesti, jud. Dâmbovita (1932–1936); scoala de ucenici din Bucuresti (1942–1946); Cursuri serale de marxism de trei luni (1946, 1947 si 1948); Cursul politic de la Regimentul 1 Cavalerie (iun.-iul. 1949); liceul teoretic, prin examene de diferentã (1954); Universitatea Seralã de Marxism-Leninism (1956–1957); Fa cultatea de Arme si Spate, Sectia Arme Întrunite, Academia Militarã Generalã (oct. 1959–1962). Profesia de bazã: strungar.

Activitate si functii: membru al U.T.C. din 1945; membru de partid din oct. 1945; ucenic la Atelierul de cizmãrie „Petricã Rãdulescu“ din Bucuresti (oct. 1936–oct. 1937); bãiat de prãvãlie si vânzãtor la mai multe magazine din Bucuresti (oct. 1937–oct. 1941); ucenic (oct. 1941–oct. 1945), strungar (oct. 1945–iul. 1947), secretar al celulei de partid (1945–1947) si presedinte al Comitetului sindical (1945–iul. 1947) la Fabrica „Alexandru Henegaru“ din Bucuresti; instructor al Sindicatului metalo-chimic si secretar pentru probleme organizatorice al Comitetului U.T.M. al Sectorului III Albastru Bucuresti (iul. 1947–oct. 1948); stagiul militar la Regimentul 1 Cavalerie Arad (oct. 1948–iul. 1949); sergent-major (iul. 1949); instructor (iul. 1949–14 sept. 1951) si sef (14 sept. 1951–iul. 1954) al Sectiei U.T.M. a Directiei Superioare Politice a Armatei; locotenent (8 iul. 1950); locotenent-major (20 aug. 1951); cãpitan (13 mart. 1952); maior (30 sept. 1952); loctiitor al sefului Directiei Politice (iul.-aug. 1954) si al sefului Directiei pentru Probleme Organizatorice (aug. 1954–30 iul. 1955) din Comandamentul Apãrãrii Antiaeriene a Teritoriului; locotenent-colonel (23 aug. 1954); sef al Directiei Politice (30 iul. 1955–febr. 1958) si membru al Consiliului Militar (febr. 1958–oct. 1959) la Regiunea a 3-a Militarã; colonel (13 apr. 1957); sef al Directiei Organizatorice si loctiitor al Sefului Directiei Superioare Politice a Armatei (12 oct. 1962–17 iun. 1963); general-maior (27 dec. 1962); primloctiitor al Sefului Marelui Stat Major (17 iun. 1963–26 nov. 1964); membru al Consiliului Politic Superior al Fortelor Armate (iun. 1964–14 iun. 1965); comandant al Armatei a 3-a (26 nov. 1964–14 iun. 1965); secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei si adjunct al ministrului Fortelor Armate (14 iun. 1965–1apr. 1973); general-locotenent (23 aug. 1966); membru al Consiliului de Stat (13 mart. 1969–9 iul. 1976); membru al Consiliului National al Radioteleviziunii Române (din 8 mart. 1971); general-colonel (6 mai 1971); sef al Sectiei pentru Probleme Militare si Justitie a C.C. al P.C.R. (19 apr. 1973–4 dec. 1974); membru (din 29 apr. 1974) si secretar (în 1975) al Consiliului Apãrãrii al R.S.R.; prim-adjunct al ministrului Apãrãrii Nationale si sef al Marelui Stat Major al Armatei (4 dec. 1974–19 iun. 1976); membru al Comisiei Superioare de Notare (în 1975); membru al biroului Consiliului de Conducere al Ministerului Apãrãrii Nationale (în 1975); membru al Consiliului Suprem al Dezvoltãrii Economice si Sociale (în 1975); ministrul Apãrãrii Nationale (19 iun. 1976–29 mart. 1980); membru (în nov. 1976) si membru al biroului (din 27 mart. 1980) Comisiei pentru probleme de cadre de partid si de stat a C.C. al P.C.R. Deputat în M.A.N., ales în circ. elect.: Nicolesti, reg. Ploiesti (1965–1969), Caracal, jud. Olt (1969–1975), Târgu Mures, jud. Mures (1975–1980), Timisoara, jud. Timis (1980– 1985) si nr. 3 Hunedoara-Est, jud. Hunedoara (1985–1989); presedinte al Comisiei pentru probleme de apãrare a M.A.N. (1 apr. 1980–22 dec. 1989).

Distinctii: „Ordinul Muncii“ clasa a III-a (1948), clasa a II-a (1953); Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa a III-a (1957); Ordinul „23 August“ clasa a V-a (1959), clasa a IV-a (1964), clasa I (1969); Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa a III-a (1966); Titlul de „Erou al Muncii Socialiste“ (1981); Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România“ clasa I (1986); Ordinul „Meritul Militar“ clasa a III-a, clasa a II-a, clasa I.

CURTICEANU SILVIU (n. 15 oct. 1933, Timisoara)

Membru supleant al C.C. al P.C.R. (28 nov. 1974–23 nov. 1979); membru al C.C. al P.C.R. (23 nov. 1979–22 dec. 1989); membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. (24 nov.-22 dec. 1989); membru al Secretariatului C.C. al P.C.R. (22 mart. 1984–22 dec. 1989).

Studii: Facultatea de Drept, Universitatea din Cluj (1953–1957); doctorat în stiinte juridice la Universitatea din Cluj (1967). Profesia de bazã: jurist.

Activitate si functii: membru de partid din 1959; judecãtor la Tribunalul Popular Raional Cluj (1957–1965); sef al Directiei Judiciare pentru Cauze Civile a Procuraturii Generale (1965–14 febr. 1972); membru al Comitetului executiv al Consiliului Central al Asociatiei Juristilor (din 1966); sef de sector la Sectia pentru Probleme Militare si de Justitie a C.C. al P.C.R. (14 febr. 1972–23 iul. 1975); secretar al presedintelui R.S.R. (iul. 1975–3 nov. 1982); membru (23 iul. 1975–22 dec. 1989) si secretar (23 iul. 1975–3 nov. 1982) al Consiliului de Stat; secretar al Biroului executiv al Consiliului Naþional al Oamenilor Muncii din industrie, constructii, transporturi, circulatia mãrfurilor si finante (în 1982); sef al Sectiei Cancelarie a C.C. al P.C.R. (3 nov. 1982–22 dec. 1989); secretar al Comisiei centrale pentru organizarea proceselor de productie si valorificarea superioarã a materiilor prime si materialelor (în 1988). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. nr. 5 Pogoanele, jud. Buzãu (1980–1985) si nr. 4 Dragalina, jud. Cãlãrasi (1985–1989).

Distinctii: „Ordinul Muncii“ clasa a III-a (1967), clasa I (1984); Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa a V-a (1972), clasa a IIa (1981, 1984).

 

DAJU PAVEL (n. 11 febr. 1914, com. Vulcan, jud. Timis; d. 1975, Bucuresti)

Membru al C.C. al P.M.R. (28 dec. 1955–25 iun. 1960).

Studii: scoala primarã (1921–1927); scoala de ucenici (1928–1931); Universitatea de Partid „Stefan Gheorghiu“ (1951–1952).

Profesia de bazã: lãcãtus. Activitate si functii: ucenic (1928–1931) si lãcãtus (1931– 1934) la Atelierul „Junginger  Francisc“ Timisoara; lãcãtus la Fabrica „Metal Low“ Timisoara (1935–1936), la Uzinele Malaxa Bucuresti (1936–1939), la Fabrica „OstMetal“ Timisoara (mai-iul. 1939) si la Atelierele C.F.R. Timisoara (1946–1948); membru de partid din mai 1945; responsabil de cadre în biroul Sectorului C.F.R. Timisoara (din sept. 1948); membru al Comisiei judetene de verificare a membrilor de partid Timis (1949); responsabil al Sectiei cadre a Comitetului judetean de partid Timis-Torontal (iul. 1949–sept. 1950); prim-secretar al Comitetului regional de partid Bârlad (1952–25 oct. 1955); sef al Sectiei Cadre a C.C. al P.M.R. (25 oct. 1955–7 febr. 1957); sef al Sectorului de verificare a cadrelor al C.C. al P.M.R. (din 7 febr. 1957); adjunct al sefului Sectiei Organizatorice a C.C. al P.M.R. (pânã la 6 oct. 1958); adjunct al sefului Sectiei Gospodãriei de Partid a C.C. al P.M.R./P.C.R., membru al biroului organizatiei de bazã din sectie si membru al Comitetului de partid al aparatului C.C. al P.M.R./P.C.R. (6 oct. 1958–27 dec. 1965). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. Adjud, reg. Bârlad (1952–1957).

Distinctii: Medalia „A V-a aniversare a R.P.R.“ (1952); Medalia „10 ani de la înfiintarea armatei Republicii Populare Române“ (1958); Medalia „40 de ani de la înfiintarea P.C.R.“ (1961); Medalia „În cinstea încheierii colectivizãrii agriculturii“ (1962); „Ordinul Muncii“ clasa a III-a; Ordinul „23 August“ clasa a IV-a; Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa a II-a (1964).

DAJU VASILE (n. 2 oct. 1915, Sibiu; d. 1993, Timisoara)

Membru al C.C. al P.C.R. (23 iul. 1965–12 aug. 1969).

Studii: scoala primarã (sapte clase); scoala profesionalã (trei clase); scoala de partid de un an; Universitatea Seralã de Marxism Leninism. Profesia de bazã: strungar.

Activitate si functii: membru al U.T.C.dR. (1940); membru de partid din 1945; secretar pentru probleme organizatorice al Comitetului regional de partid Stalin (în febr. 1952); presedinte al Consiliului regional F.D.P. Timisoara (în mart. 1956); secretar al Comitetului regional de partid Timisoara (în febr. 1957); presedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular regional si membru al biroului Comitetului regional de partid Banat (în ian. 1962–în nov. 1966); membru al Consiliului de Stat (din 19 mart. 1965, reales la 9 dec. 1967); prim-vicepresedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judetului Timis (din mart. 1968). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect.: nr. 8 Lugoj, reg. Banat (1961–1965), nr. 26 Orsova, reg. Banat (1965–1969) si nr. 15 Fãget, jud. Timis (1969–1975); membru al Comisiei M.A.N. pentru elaborarea noii Constitutii (25 mart. 1961–21 aug. 1965).

Distinctii: Medalia „Eliberarea de sub jugul fascist“; Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa a V-a (1949), clasa a IV-a (1957), clasa a III-a (1964); Medalia „A V-a aniversare a R.P.R.“ (1952); „Ordinul Muncii“ clasa a III-a (1953), clasa I (1962); Medalia „10 ani de la înfiintarea primelor unitãti ale Armatei Populare Române“ (1958); Ordinul „23 August“ clasa a V-a, clasa a IV-a (1959), clasa a II-a (1965

DE SABATA COLETA (n. BUDIU) (n. 5 ian. 1935, Arad) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (22 nov. 1984–22 dec. 1989).

Studii: Facultatea de Electro tehnicã, Institutul Politehnic Timisoara (1957); doctorat în fizicã tehnicã (1967); Universitatea Politicã si de Conducere. Profesia de bazã: inginer electrotehnic.

Activitate si functii: preparator (din sept. 1957), asistent, sef de lucrãri si conferentiar (1968–1977) la Catedra de fizicã a Facultãtii de Chimie Industrialã a Institutului Politehnic Timisoara; membru de partid din 1964; membru al Comitetului de partid al Centrului Universitar Timisoara (1967–1981); membru al Societãtii Europene de Fizicã (din 1971); membru al biroului Comitetului de partid al Centrului Universitar Timisoara (1971–1981); profesor si sef al Catedrei de fizicã la Institutul Politehnic Timisoara (1977–1981); secretar adjunct pentru probleme de propagandã al Comitetului de partid din Centrul Universitar Timisoara (1977–1981); rector al Institutului Politehnic „Traian Vuia“ Timisoara (1981–sept. 1989); membru al Comitetului judetean de partid Timis (1981–nov. 1984); membru supleant al biroului Comitetului judetean de partid Timis (nov. 1984–1989); membru al Comitetului de Conducere al Consiliului National pentru Stiintã si Învãtãmânt (din 31 dec. 1985); profesor la Institutul Politehnic Timisoara (din sept. 1989). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. nr. 4 Timisoara Sud-Vest, jud. Timis (1985–1989); vicepresedinte al Grupului parlamentarilor români pentru securitate si cooperare în Europa (din 1 apr. 1985).

Distinctii: Ordinul „Meritul stiintific“ clasa a III-a.

DOGGENDORF NICOLAE (n. 4 ian. 1930, com. Cãrpinis, jud. Timis) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (23 iul. 1965–12 aug. 1969 si 28 nov. 1974–23 nov. 1979); membru al C.C. al P.C.R. (23 nov. 1979–22 nov. 1984). Nationalitatea: germanã.

Studii: scoala profesionalã din com. Cãrpinis (1945– 1948); scoala medie tehnicã de maistri agricoli din Oradea, curs fãrã frecventã (1955– 1958); scoala de maistri agricoli din Lugoj (1959– 1962); Facultatea de Agronomie; Universitatea Seralã de Marxism-Leninism; Universitatea Politicã si de Conducere. Profesia de bazã: lãcãtus mecanic.

Activitate si functii: membru al U.T.C. (1947); membru al Comitetului U.T.C. din scoala profesionalã (1947–1948); revizor tehnic la Centrul Mecanic Timisoara (1948–1951); mecanic-sef (1951–1953) si director (1953–1978) al S.M.A. Ortisoara, jud. Timis membru de partid din 1953; membru al biroului Comitetului comunal de partid Ortisoara (din 1959); membru al biroului Comitetului raional de partid Arad (1963–mart. 1968); membru al Comitetului executiv al Consiliului popular raional Arad; membru al Comitetului regional de partid Banat (1963–febr. 1968); membru al Consiliului Superior al Agriculturii (din 10 febr. 1966); membru al Comitetului judetean de partid Timis (febr. 1968–22 dec. 1989); director al Trustului S.M.A. Timis (1978–1989). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect.: nr. 11 Vinga, reg. Banat (1965–1969), nr. 6 Ortisoara, jud. Timis (1969–1975) si nr. 9 Sânnicolau Mare, jud. Timis (1980–1985); membru al Comisiei pentru agriculturã, silviculturã si gospodãrirea apelor a M.A.N. (din 1 apr. 1980).

Distinctii: „Medalia Muncii“; „Ordinul Muncii“ clasa a II-a, clasa I; Medalia „În cinstea încheierii colectivizãrii agriculturii“ (1962); Medalia „A XX-a aniversare a eliberãrii patriei“ (1964); Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa a V-a (1966), clasa a IV-a; Titlul de „Erou al Muncii Socialiste“ si Medalia de Aur „Secera si Ciocanul“ (1972).

DRÃGAN ILIE (n. 4 dec. 1913, com. Grosi, jud. Timis; d. 1975, Bucuresti) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (21 oct. 1945–24 febr. 1948).

Studii: scoala primarã (sapte clase). Profesia de bazã: strungar.

Activitate si functii: ucenic la Cãminul de ucenici nr. 1, la firma „Mirschel et Comp.“, la Atelierul de reparatii auto „Cornel Georgevici“ si la Fabrica „Dura“, toate din Timisoara (1929–1934); strungar la Fabrica de Lanturi din Timisoara (1937–1940) si la Atelierele C.F.R. Timisoara (1940–1 dec. 1942); membru de partid din 1940; arestat pentru participarea la o demonstraþie împotriva Dictatului de la Viena (sept. 1940); activist al Secretariatului regional U.T.C.dR. Timisoara (1941–1942); membru si secretar al biroului Comitetului judetean P.C.dR. Timis Torontal (1942–1943); membru al Comitetului regional de partid Timisoara (1943–1944); secretar al Comitetului judetean de partid Timis-Torontal (1944); responsabil organizatoric si cu cadrele (1944–mai 1945), secretar politic (mai 1945–1946) si prim-secretar (1946–febr. 1947) al Comitetului regional de partid Banat; secretar al C.C. al U.T.C./U.T.M. (febr. 1947–în mart. 1949); secretar general al Frontului National al Tineretului Democrat din România (din febr. 1947); membru al Comisiei Centrale de Tineret a P.C.R. Deputat în Adunarea Deputaþilor, ales în circ. elect. Timis-Torontal (1946–1948).

 

DUDA IULIANA (n. 20 apr. 1939, Timisoara) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (21 iul. 1972–28 nov. 1974); membru al C.C. al P.C.R. (28 nov. 1974–22 nov. 1984); membru al Comisiei Centrale de Revizie (22 nov. 1984–24 nov. 1989).

Studii: Liceul la Timisoara (1956); Curs seral de un an pentru desenatori tehnici (1956–1957); Facultatea de Mecanicã, Institutul Politehnic Timisoara (1957– 1962); Universitatea Seralã de Marxism-Leninism. Nationalitatea: germanã. Profesia de bazã: inginer mecanic.

Activitate si functii: membru al U.T.M. (1956); membru al biroului Comitetului U.T.M. pe an de facultate; membru de partid din mai 1959; inginer stagiar, sef de birou si conducãtor al grupului de cercetãri la Uzinele de Constructii de Masini Resita (1962–sept. 1968); loctiitor al secretarului organizatiei de bazã si membru al Comitetului de partid la Uzinele de Constructii de Masini Resita; membru al Comitetului orãsenesc de partid Resita; profesor de desen tehnic la Liceul Industrial nr. 1 din Resita (sept. 1968–1989); membru al Comitetului judetean de partid Caras-Severin (în 1971); membru supleant al biroului Comitetului judetean de partid Caras Severin (mart. 1971–în iul. 1972); membru al Consiliului National al F.U.S. (în iul. 1972); membru al Consiliului oamenilor muncii de nationalitate germanã (în iul. 1972).

FÃSUI ILIE (n. 20 ian. 1924, com. Baia de Fier, jud. Gorj) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (23 iul. 1965–12 aug. 1969); membru al C.C. al P.C.R. (12 aug. 1969–apr. 1972).

Studii: patru clase de gimnaziu; scoala de subofiteri din Râmnicu-Vâlcea (1944); Curs de partid de 45 de zile (iun.-iul. 1947); Universitatea de Partid „Stefan Gheorghiu“ (oct. 1948–1949); Scoala Superioarã de Partid „Stefan Gheorghiu“ (sept. 1956–iul. 1959); scoala medie (în 1965); Academia de Studii Economice Bucuresti. Profesia de bazã: lãcãtus.

Activitate si functii: membru de partid din mai 1946; fochist la Uzina electricã a Pirotehniei Armatei din Valea Sadului (nov. 1942–mart. 1943); lãcãtus la Sectia poduri (mart. 1945–iun. 1947) si secretar al celulei de partid (1946–iun. 1947) la Uzinele Resita; instructor al Sectiei organizatorice (iul. 1947– oct. 1948) si responsabil al Sectiei cadre (1949– sept. 1950) la Comitetul judetean de partid Caras-Severin; responsabil al Sectiei cadre (sept. 1950–sept. 1951) si sef al Sectorului verificarea cadrelor (sept. 1951–iul. 1952) la Comitetul regional de partid Severin; prim-secretar al Comitetului raional de partid Ineu (iul. 1952– sept. 1956); prim-adjunct al sefului Sectiei organizatorice a Comitetului regional de partid Timisoara (din iul. 1959); prim-secretar al Comitetului raional de partid Resita (pânã în dec. 1960); prim-secretar al Comitetului orãsenesc de partid Resita (dec. 1960–1966); membru al biroului Comitetului regional de partid Timisoara (din oct. 1960); prim-secretar al Comitetului judetean de partid si presedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judeþului Caras-Severin; director al Întreprinderii pentru industrializarea laptelui Timisoara. Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. Caransebes, jud. Caras-Severin (1969–6 aug. 1972).

Distinctii: Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa a IV-a (1961); „Ordinul Muncii“ clasa a III-a (1962); Ordinul „23 August“ clasa a IV-a (1964); Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa a V-a (1966).

 

FUNK STEFANIA (n. 17 apr. 1925, com. Tormac, jud. Timis; d. 1997, Bucuresti) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (23 iul. 1965–12 aug. 1969). Nationalitatea: germanã.

Studii: Liceul „Notre Dame“ din Timisoara; Universitatea Seralã de Marxism-Leninism; scoala de partid de un an (1957–1958); Scoala Superioarã de Partid „Stefan Gheorghiu“, curs fãrã frecventã (1961–1964); Facultatea de Istorie (1964). Profesia de bazã: profesor.

Activitate si functii: membru de partid din 30 iun. 1945; învãtãtoare la scoala elementarã din com. Bucova, jud. Caras-Severin (1945–dec. 1949); inspector scolar al Sectiei învãtãmânt a Comitetului judeþean provizoriu de partid Timis (dec. 1949–1952); director al scolii elementare germane din Timisoara (1952–1953); activist al Comitetului sindical regional al învãtãtorilor din Banat (1953–dec. 1955) si al Sectiei stiintã, învãtãmânt, artã si culturã a Comitetului regional de partid Timisoara (dec. 1955–1957 si 1958–1964); membru al Sfatului popular regional Banat (1960–1965); membru al Comitetului executiv al Consiliului popular regional Banat (din 1965); membru al Comitetului regional de partid Banat (1960–1968); vicepresedinte al Comitetului regional al femeilor Banat (1964–1967); activist cu probleme sociale si membru al Biroului executiv al Consiliului judetean al sindicatelor Timis (febr. 1968–în 1975); membru al Consiliului National al F.U.S. (din 24 mai 1974).

GAVRILESCU NICOLAE (7 ian. 1927, com. Mãtãsaru, jud. Dâmbovita) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (12 aug. 1969–23 nov. 1979); membru al C.C. al P.C.R. (23 nov. 1979–22 nov. 1984).

Studii: scoala de elevi meseriasi C.F.R. (patru clase); curs de pedagogi la Bucuresti (aug. 1947); cursul de gazetari de trei luni de pe lângã Sectia de Propagandã si Agitatie a C.C. al P.M.R. (iul.-aug. 1949); Scoala Superioarã de Partid „Stefan Gheorghiu“, curs fãrã frecventã; Facultatea de Economie a Industriei; Scoala Superioarã de Partid de pe lângã C.C. al P.C.U.S. (din aug. 1958). Profesia de bazã: electrician.

Activitate si functii: ucenic la Atelierele C.F.R. Timisoara, obtine calificarea de electrician (din 1941); membru al Tineretului Progresist (din 1944); membru de partid din mart. 1946; activist la resortul tineret al Comitetului judetean Timis-Torontal al Frontului Plugarilor (din dec. 1946); pedagog la scoala de elevi meseriasi C.F.R. de la Timisoara si Pãltinis (1947–1948); corespondent voluntar si redactor (din apr. 1949) la ziarul „Luptãtorul bãnãtean“, organ al Comitetului judetean de partid Timis; responsabil cu problemele sportive al Comitetului judetean U.T.M. Timis; instructor la Sectorul presã (oct. 1949–1952), sef de sector (1952–1954), sef al Sectorului radio (1954–1955) si sef al Sectorului presã centralã din cadrul Sectiei Propagandã si Agitatie al C.C. al P.M.R.; instructor teritorial al C.C. al P.M.R. pentru regiunea Cluj (pânã în iun. 1956); instructor al Directiei de Propagandã si Culturã a C.C. al P.M.R. (pânã la 2 aug. 1958); prim-secretar al Comitetului judetean de partid Sibiu (febr.- 10 dec. 1968); membru al Comitetului executiv al Consiliului popular judetean provizoriu Sibiu (febr. 1968–8 ian. 1969); membru al Consiliului National al Radioteleviziunii Române (din 9 mart. 1971); secretar al U.G.S.R. (în 1971); ambasador extraordinar si plenipotentiar al R.S.R. în R.P. Chinezã (4 ian. 1972–6 iul. 1978) si în Birmania (27 ian. 1977–7 mai 1978); prim-secretar al Comitetului judetean de partid si presedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judetului Gorj (din 10 iul. 1978); vicepresedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular judeþean Galati (7 ian.-10 sept. 1982); ministrul Turismului ti Sportului (10 sept. 1982–26 oct. 1984); director al Oficiului National de Turism „Carpati“ Bucuresti (în febr. 1985); ambasador extraordinar si plenipotentiar al R.S.R. în S.U.A. (18 apr. 1985–8 sept. 1987). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. nr. 4 Novaci, jud. Gorj (1980–1985); membru al Comisiei M.A.N. pentru politica externã si cooperarea economicã internationalã (1980– 1985).

Distinctii: „Ordinul Muncii“ clasa a III-a (1957), clasa a II-a (1965); Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România“ clasa a IV-a (1967); Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa a III-a (1971).

GERE MIHAI (n. 2 sept. 1919, Timisoara; d. 7 oct. 1997, Bucuresti) Membru al C.C. al P.C.R. (23 iul. 1965–22 dec. 1989); membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. (23 iul. 1965–28 nov. 1974); membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. (28 nov. 1974–22 dec. 1989); membru al Secretariatului C.C. al P.C.R. (12 aug. 1969–28 nov. 1974). Nationalitatea: maghiarã.

Studii: sapte clase elementare; scoala profesionalã (3 clase); liceul; Scoala Superioarã de Partid de pe lângã C.C. al P.C.U.S. Profesia de bazã: zidar.

Activitate si functii: ucenic zidar la diferiti patroni din Timisoara (1935–1940); membru al U.T.C.dR. (1940– 1944); zidar la antreprenorul Gallasch Hubert din Timisoara (în 1940); detinut politic la penitenciarele Caransebes si Vãcãresti (1940–1944); activist la Comitetul judetean U.T.C. Timis-Torontal (1944–1945); membru de partid din 23 aug. 1944; vicepresedinte al organizatiei Tineretului Progresist a Consiliului judetean Timis (1945–1946); activist la Comitetul de partid Sectia a III-a Timisoara (1946–1947); activist Sectia tineret a Comitetului judetean de partid Timis (în 1947); director al unui curs scurt de partid pentru cadrele þãnãtenesti organizat la Timisoara (în 1948); activist la Sectia propagandã a Comitetului judetean de partid Timis (1948–1949); sef al Secþiei de propagandã si agitaþie si secretar adjunct al Comitetului judetean de partid Timis (1949–sept. 1950); secretar cu probleme de propagandã si agitatie la Comitetul regional de partid Cluj (din sept. 1950); secretar cu probleme de propagandã si agitatie al Comitetului regional de partid Stalin (12 iun. 1951– 1952); adjunct al sefului Sectiei Organizatorice a C.C. al P.M.R. (1955–6 oct. 1957); adjunct al sefului Secþiei Propagandã si Agitatie a C.C. al P.M.R. (6 oct. 1957–23 iun. 1964); presedinte al Comitetului pentru Problemele Administraþiei Locale (10 dec. 1961–18 martie 1965 si 9 dec. 1967–13 martie 1969); presedinte al Comitetului executiv al Sfatului popular regional Mures-Autonomã Maghiarã (1964–6 iun. 1966); vicepresedinte al Consiliului de Stat (din 21 aug. 1965); membru al Consiliului Economic (în febr. 1969); membru al Biroului executiv si secretar al Consiliului National al F.U.S. (18 apr. 1972–1974); în cadrul Secretariatului C.C. al P.C.R. a coordonat activitatea Sectiei Gospodãriei de Partid, Sectiei Scrisori si Audiente ale C.C. al P.C.R. si Societãtii de Cruce Rosie (din 9 apr. 1974); sef al Sectiei Gospodãriei de Partid a C.C. al P.C.R. (în mart. 1975); presedinte al Consiliului Oamenilor Muncii de Nationalitate Maghiarã (27 febr. 1979–1984); activist al C.C. al P.C.R. (în mart. 1985). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect.: nr. 18 Ludus, Regiunea Autonomã Maghiarã (1965–1969), nr. 1 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna (1969–1975), nr. 2 Satu Mare-Sud, jud. Satu Mare (1975–1980), nr. 3 Târgu Mures, jud. Mures (1980–1985) si nr. 8 Viseul de Sus, jud. Maramures (1985–1989); membru al Comisiei administrative a M.A.N. (19 mart. 1965–1969); presedinte al Comisiei M.A.N. pentru consiliile populare si administratia de stat (din 29 nov. 1974).

Distinctii: Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa a V-a (1949), clasa a III-a (1964); „Ordinul Muncii“ clasa a III-a (1957), clasa a II-a (1962); Ordinul „23 August“ clasa a IV-a (1959), clasa I-a (1979); Medalia „40 de ani de la înfiintarea P.C.R.“; Medalia „Eliberarea de sub jugul fascist“; Medalia „A XX-a aniversare a eliberãrii patriei“; Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa I (1966); Medalia „A XXV-a aniversare a eliberãrii patriei“ (1969); Titlul de „Erou al Muncii Socialiste“ si Medalia de Aur „Secera si Ciocanul“ (1971); Medalia comemorativã „A 40-a aniversare a revolutiei de eliberare socialã si naþionalã, antifascistã si antiimperialistã“ (1984); Medalia jubiliarã „XXV de ani de la încheierea cooperativizãrii agriculturii în R.S.R.“ (1987).

ILIESCU ION (n. 3 mart. 1930, Oltenita, jud. Cãlãrasi) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (23 iul. 1965–12 aug. 1969); membru al C.C. al P.C.R. (12 aug. 1969–22 nov. 1984); membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. (12 aug. 1969–28 nov. 1974) si al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. (28 nov. 1974–23 nov. 1979); membru al Secretariatului C.C. al P.C.R. (11 febr.-15 iul. 1971).

Studii: studii primare în Oltenita si Bucuresti; studii gimnaziale si liceale în Bucuresti (Industrial-Polizu, „Spiru Haret“ si „Sf. Sava“); Facultatea de Hidrotehnicã, Institutul Politehnic Bucuresti (1950); Institutul de Energeticã din Moscova, specializarea gospodãrirea apelor si ecologie (1950–1954). Profesia de bazã: inginer energetician.

Activitate si functii: membru al U.T.C. din aug. 1944; voluntar în brigada de muncã „Vasile Roaitã“ în Albania, pe santierul national al cãilor ferate (1947); membru al C.C. al U.T.M. (din 21 mart. 1949); secretar al Comitetului unional al studentilor si aspirantilor români aflati la studii în U.R.S.S. (din 1950); membru de partid din 1953; membru al Biroului C.C. al U.T.M. (1 mart. 1954–28 mart. 1960); reprezentant al U.T.M. la Uniunea Internationalã a Studentilor – Praga (din iun. 1956); presedinte al comitetului de organizare al Asociatiilor studentesti din R.P.R. (din 15 aug. 1956); secretar al C.C. al U.T.M. (1956–28 mart. 1960); presedinte al U.A.S.R. (din 1960); adjunct al sefului Sectiei Propagandã si Agitatie a C.C. al P.M.R. (1960–1962); sef al Sectiei învãtãmânt si sãnãtate din Directia de Propagandã si Culturã a C.C. al P.M.R. (1962–31 mart. 1965); sef al Sectiei Propagandã si Agitatie a C.C. al P.M.R. (din 31 mart. 1965); prim-secretar al C.C. al U.T.C. si ministru pentru Problemele Tineretului (9 dec. 1967–20 mart. 1971); membru al Academiei de Stiinte Sociale Si Politice (1970); secretar pentru probleme de propagandã al Comitetului judetean de partid si vicepresedinte al Consiliului judetean Timis (1971–1974); membru supleant al Consiliului de Stat (din 29 nov. 1974); prim-secretar al Comitetului judetean de partid si presedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judetului Iasi (9 nov. 1974–21 aug. 1979); membru al Consiliului de Stat (2 apr. 1979–20 mart. 1980); presedinte al Consiliului National al Apelor (28 aug. 1979–17 mart. 1984); director al Editurii Tehnice (mart. 1984–22 dec. 1989). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect.: „Ilie Pintilie“, Bucuresti (1957–1961), nr. 22 Huedin, jud. Cluj (1965–1969), nr. 3 Oltenita, jud. Ilfov (1969–1973), nr. 6 Pascani, jud. Iasi (1975–1980) si nr. 2 Odobesti, jud. Vrancea (1980–1985); secretar al Comitetului de Conducere al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (din 19 mart. 1965); membru al Comisiei pentru învãþãmânt, stiinþã si culturã a M.A.N. (18 mart. 1975).

Distinctii: Ordinul „23 August“ clasa a IVa; „Ordinul Muncii“ clasa a III-a; Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa a V-a; „Medalia Muncii“; Medalia „În cinstea încheierii colectivizãrii agriculturii“; Medalia „23 August“ (1964); Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa a III-a (1966); Medalia „A XX-a aniversare a eliberãrii patriei“ (1969).

ISAC MARTIN (n. 11 iul. 1918, com. Târnova, jud. Arad; d. 1986, Timisoara) Membru supleant al C.C. al P.M.R. (13 iun. 1958–25 iun. 1960); membru al C.C. al P.M.R./P.C.R. (25 iun. 1960–12 aug. 1969).

Studii: sapte clase primare; trei clase scoala de ucenici; scoala de partid de sase luni de la Timisoara (sept. 1949–febr. 1950); Scoala Superioarã de Partid de pe lângã C.C. al P.C.U.S. (sept. 1953–1956); Facultatea de Stiinþe Juridice. Profesia de bazã: tâmplar modelier.

Activitate si functii: ucenic la Uzinele Resita, unde a învãtat meseria de tâmplar modelier (1934); membru al Uniunii Tineretului Socialist (din 1934); a participat la sedintele ilegale ale Ajutorului Rosu si a cotizat pentru ajutorarea detinuþilor politici antifascisti; membru de partid din dec. 1944; dupã 23 aug. 1944 a participat la organizarea sindicatelor; presedinte al Consiliului Central al Sindicatelor; membru al unei comisii pentru reforma agrarã; presedinte al Comitetului de partid din Uzinele Resita (pânã în 1945); secretar al celulei de partid din sectie si membru al Comitetului de partid pe uzinã (din 1946); responsabil organizatoric (din sept. 1948) si secretar adjunct al Comitetului de partid de la Uzinele Resita (din 1949); secretar al Comitetului judetean de partid Timis (din febr. 1950); prim-secretar al Comitetului regional de partid Timisoara (1956–17 iun. 1960); organizator al C.C. al P.M.R. la santierul Combinatului Siderurgic Galati (17 iun. 1960–8 mart. 1961); membru al Consiliului de Stat al R.P.R. (din 25 mart. 1961). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect.: Timisoara-Sud, reg. Timisoara (1952–1961), nr. 4 Galati-Vest, reg. Galati (1961–1965) ºi nr. 27 Rusetu, reg. Galati (1965–1969); membru al Comisiei M.A.N. pentru elaborarea noi Constitutii a R.P.R. (25 mart. 1961).

Distinctii: Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa a V-a, clasa a IV-a si clasa a II-a (1964); Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa a III-a (1966); „Ordinul Muncii“ clasa a III-a si clasa a II-a; Ordinul „23 August“ clasa a IV-a; Medalia „Eliberarea de sub jugul fascist“; Medalia „A 5-a aniversare a R.P.R.“

JOSU IOAN (n. 29 mart. 1934, com. Topolovãtu Mare, jud. Timis; d. 1 ian. 1993, com. Topolovãtu Mare, jud. Timis) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (22 nov. 1984–24 nov. 1989); membru al C.C. al P.C.R. (24 nov.-22 dec. 1989).

Studii: scoala generalã (1948); Facultatea de Agronomie, curs fãrã frecventã; doctorat; Universitatea Politicã si de Conducere. Profesia de bazã: inginer agronom.

Activitate si functii: muncitor la cariera de piatrã si încãrcãtor vagoane în gara Topolovãtu Mare (din 1949); membru si instructor al Comitetului raional U.T.M. Lugoj; laborant si magazioner la Baza de receptie Topolovãtu Mare (din 1951); delegat la Festivalul Mondial al Tineretului si Studentilor de la Bucuresti (1953); membru de partid din 1953; membru al C.A.P Topolovãtu Mare (din 1954); sofer la C.A.P. Topolovãtu Mare (din 1956); presedinte al Cooperativei de Consum Topolovãtu Mare (din 1959); secretar al Comitetului de partid pe C.A.P. si presedinte al C.A.P. Topolovãþu Mare (din ian. 1960); membru al Comitetului regional de partid Banat (1966–1968); membru al biroului Comitetului comunal de partid si deputat în Consiliul popular al comunei Topolovãtu Mare (1968–1972); membru al  Comitetului judetean de partid Timis (din 1972); director al S.M.A. Topolovãtu Mare (1982– mart. 1985). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. nr. 7 Buzias, jud. Timis (1985–1989); membru al Comisiei pentru agriculturã, silviculturã si gospodãrirea apelor a M.A.N. (1 apr. 1985).

Distinctii: Titlul de „Erou al Muncii Socialiste“ si Medalia de Aur „Secera si Ciocanul“

MATEI ILIE (n. 13 apr. 1932, com. Gãneasa, jud. Olt) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (22 nov. 1979–mart. 1984); membru al C.C. al P.C.R. (mart. 1984–22 dec. 1989); membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. (apr. 1986–22 nov. 1989); membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. (22 nov.–22 dec. 1989).

Studii: scoala de partid „Filimon Sârbu“ de pe lângã C.C. al U.T.M. (1957–1958); scoala Superioarã de Partid „Stefan Gheorghiu“ (1962– 1965); Facultatea de Economie Generalã, Academia de Studii Economice (1970); doctor în economie. Profesia de bazã: turnãtor-formator.

Activitate si functii: membru de partid din 1953; instructor al Comitetului regional U.T.M. Oltenia (1956–1957); prim-secretar al Comitetului raional U.T.M. Plenita (1958– 1961); prim-secretar al Comitetului raional U.T.M. Craiova (1961–1962); sef al Comisiei U.T.C. – U.C.F.S. a Comitetului regional de partid Oltenia (1965–1968); sef al Sectiei organizatorice si membru al biroului Comitetului judetean de partid Mehedinti (1968– 1972); secretar cu probleme de propagandã al Comitetului judetean de partid si vicepresedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judetului Mehedinti (1972–3 febr. 1977); adjunct sef Sectie propagandã a C.C. al P.C.R. (3 febr. 1977–1978); membru al Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste, secretar al Comisiei ideologice a C.C. al P.C.R. si al Comisiei politico-educative la Consiliul Suprem al Dezvoltãrii Economice si Sociale al R.S.R. (1978–1981); secretar cu probleme de propagandã la Comitetul judetean de partid Brãila (22 iun. 1981–13 apr. 1983); prim-secretar al Comitetului judetean de partid Caras-Severin (13 apr. 1983–nov. 1985); prim-secretar al Comitetului judetean de partid si presedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judetului Timis (18 nov. 1985–22 dec. 1989). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. nr. 3 Bocsa, jud. Caras-Severin (1985–1989).

 

MINDA LIVIU (n. 12 mart. 1929, com. Ciocova, jud. Timis) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (23 nov. 1979–22 nov. 1984).

Studii: Facultatea de Electro tehnicã, Institutul Politehnic Timisoara (1952– 1957); Curs postuniversitar la Academia de Stiinte Social-Politice „Stefan Gheorghiu“ (sept. 1966–iun. 1967). Profesia de bazã: inginer electrotehnic.

Activitate si functii: inginer la Centrala termo-electricã din Târnãveni (1957–1960); membru de partid din sept. 1961; inginer principal la Sectia gospodãrie comunalã a Sfatului popular orãsenesc Timisoara (1960–1964); seful Comisiei economice (1964–1966) si secretar cu probleme economice (1967–oct. 1968) al Comitetului orãsenesc de partid Timisoara; director al Cabinetului judetean Timis pentru organizarea stiintificã a producþiei si muncii (oct. 1968–1971); secretar cu probleme economice al Comitetului municipal de partid Timisoara (din 1971); prim-vicepresedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judetului Timis (de la 28 mart. 1978); ambasador extraordinar si plenipotenþiar al R.S.R. în Republica Popularã Bulgarã (4 aug. 1984–30 oct. 1986); inspector-sef la Inspectoratul judetean pentru controlul preturilor Timis (din dec. 1986).

 

MORODAN ILIE (n. 17 apr. 1930, Curtici, jud. Arad) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (28 nov. 1974–23 nov. 1979).

Studii: Facultatea de Inginerie Economicã, Institutul de Cãi Ferate din Bucuresti (1951–1956); Scoala Superioarã de Partid „Stefan Gheorghiu“ (1963); doctorat la Academia de Stiinte Social-Politice „Stefan Gheorghiu“. Profesia de bazã: inginer economist.

Activitate si functii: membru de partid din mai 1955; inginer stagiar la Directia regionalã C.F.R. Timisoara (1956–mart. 1957); seful Biroului muncã si salarii al Depoului de locomotive C.F.R. Simeria (mart. 1957–mart. 1958) si al Direcþiei regionale C.F.R. Timisoara (mart. 1958–ian. 1960); seful Comisiei economice (ian. 1960–dec. 1963) si secretar cu probleme economice (dec. 1963–15 dec. 1970) al Comitetului orãsenesc de partid Timisoara; secretar pentru problemele economice al Comitetului judeþean de partid si prim-vicepresedinte al Consiliului popular al judeþului Timis (15 dec. 1970–26 febr. 1988); ambasador extraordinar si plenipotentiar al R.S.R. în Republica Democraticã Sudan (9 mai 1988–17 nov. 1990).

 

MOT PETRU (n. 21 mai 1936, Arad) Membru al C.C. al P.C.R. (24 nov.–22 dec. 1989); membru al Comisiei Centrale de Revizie (22 nov. 1984–24 nov. 1989).

Studii: scoala de partid de trei luni din Arad (iul.–sept. 1955); scoala de partid de un an din Timisoara, Sectia tineret (sept. 1960–iun. 1961); Scoala Superioarã de Partid „Stefan Gheorghiu“ (1964– 1967); Facultatea de Stiinte Economice (1974). Profesia de bazã: lãcãtus.

Activitate si functii: lãcãtus la Depoul C.F.R. din Arad (1952); membru de partid din febr. 1955; instructor al Comitetului orãsenesc U.T.M. Arad (febr.–apr. 1954); lãcãtus la Atelierele C.F.R. din Arad (apr. 1954–iul. 1955 ºi sept. 1955–nov. 1956); stagiul militar la o unitate militarã de tancuri din Bacãu (nov. 1956–nov. 1958); instructor al Comitetului raional U.T.M. Arad (nov. 1958–sept. 1960); asistent, apoi lector la Catedra munca de partid a Sectiei U.T.M. a scolii de partid de un an din Timisoara (iun. 1961–sept. 1964); instructor cu informarea de partid la Comitetul regional de partid Banat (din sept. 1967); instructor cu informarea de partid la Comitetul judetean de partid Timis, adjunct al sefului Sectiei organizatorice si sef al Sectorului cadre al Comitetului judetean de partid Timis (din 1968); secretar al Comitetului municipal de partid Timisoara (16 sept.–21 oct. 1974); seful Sectiei organizatorice a Comitetului judetean de partid Timis (1977); prim-secretar al Comitetului municipal de partid si presedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Timisoara (25 iun. 1981–22 dec. 1989).

Distinctii: „Ordinul Muncii“ clasa a III-a.

NECULA (NICULA) GHEORGHE (n. 23 aug. 1913/24 sept. 1914, com. Bordusani, jud. Ialomita; d. 1995, Bordusani) Membru supleant al C.C. al P.M.R. (13 iun. 1958–25 iun. 1960); membru al CC al P.M.R./P.C.R. (25 iun. 1960–28 nov. 1974); membru al Colegiului Central de Partid (28 nov. 1974–22 nov. 1984).

Studii: Scoala Superioarã de Partid de pe lângã C.C. al P.C.U.S. (1958); Facultatea de Economie Agrarã, Academia de Studii Economice. Profesia de bazã: tipograf zetar.

Activitate si functii: membru de partid din 1940; ucenic si zetar la Tipografia „Cartea Româneascã“ din Bucuresti (1927–1936); stagiul militar (1936–1937); zeþar la tipografia ziarului „Adevãrul“ (1937–1938) si la atelierele tipografice ale Monitorului Oficial (1938– 1942); a cotizat pentru ajutorarea detinutilor antifascisti (în 1940); închis în penitenciarele Jilava si Vãcãresti (1942–1944); dupã 23 aug. 1944 a fost încadrat în formatiunile de luptã patrioticã; trimis de P.C.R. sã organizeze sindicatul la Tipografia „Imprimeria Centralã“ din Bucuresti, a fost secretarul celulei de partid pe întreprindere (1944–1945); responsabil organizatoric al Comitetului de partid al Sectorului IV Rosu (ian. 1945–febr. 1946); secretar al Comitetului de partid al Sectorului III Albastru (mai 1946–febr. 1948); secretar al Comitetului judetean de partid Dolj (febr.–sept. 1948) si Timis (sept. 1948–apr. 1950); instructor al Sectiei organizatorice de partid, sindicale si de U.T.M. a C.C. al P.M.R. (apr. 1950–aug. 1951); prim-secretar al Comitetului regional de partid Craiova (aug. 1951–1953) si al Comitetului orãsenesc de partid Bucuresti (1953–oct. 1954); organizator al C.C. al P.M.R. pentru studenþii români din U.R.S.S. (în 1954); prim-secretar al Comitetului regional de partid Bucuresti (1958–1968); vicepresedinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare (din 4 aug. 1973); sef al Sectiei scrisori si audiente a C.C. al P.C.R. (1974–7 mart. 1978). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. Craiova-Vest, reg. Craiova (1952–1957), Alexandria, reg. Bucuresti (17 mai 1959–1969) si Urziceni, jud. Ilfov (1969–1975); vicepresedinte (19 mart. 1965–1969) si secretar (1969–1975) al M.A.N.

Distinctii: Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa a IV-a (1949), clasa a II-a (1964); Ordinul „23 August“ clasa a IVa (1959); „Ordinul Muncii“ clasa I (1961); Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa a II-a (1966); Titlul de „Erou al Muncii Socialiste“ (1971).

PASCA IULIA (14 iun. 1930, Roman, jud. Neamt) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (21 iul. 1972–23 nov. 1979).

Studii: Facultatea de Textile din Iasi; Universitatea Seralã de Marxism-Leninism. Profesia de bazã: inginer textilist.

Activitate si functii: membru de partid din 1955; director al Întreprinderii „1 Iunie“ din Timisoara (în 1979). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. Timisoara-Est, jud. Timis (1969–1975).

PATILINET VASILE (n. 21 dec. 1923, Lupeni, jud. Hunedoara; d. 1986, Ankara) Membru al C.C. al P.M.R/P.C.R. (28 dec. 1955–26 iun. 1980); membru al Secretariatului C.C. al P.C.R. (24 iul. 1965–28 nov. 1974); membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. (12 aug. 1969–28 nov. 1974); membru supleant al Comitetului Politic Executiv al CC al P.C.R. (28 nov. 1974–23 nov. 1979).

Studii: Facultatea de Economie Generalã, Academia de Studii Economice; Academia de Stiinte Social-Politice „Stefan Gheorghiu“; Scoala Superioarã de Partid de pe lângã C.C. al P.C.U.S.. Profesia de bazã: lãcãtus mecanic, economist.

Activitate si functii: membru al U.T.C. din 1940; membru de partid din sept. 1945; a desfãsurat activitate pe linia „Ajutorului Rosu International“; ziler, apoi lãcãtus-mecanic pe diferite santiere de constructii din Lupeni (1940–1945); instructor si secretar la Comitetul judetean de partid Alba (1945–1946); responsabil cu propaganda si agitatia în cadrul Comitetului de partid Criscior, jud. Hunedoara (1946–1949); responsabil organizatoric în cadrul Biroului Comitetului regional de partid Hunedoara (1949–1951) responsabil organizatoric în cadrul Biroului Comitetului regional de partid si secretar al Comitetului regional de partid Arad (1951); secretar cu probleme organizatorice la Comitetul regional de partid Severin (1951–1952); prim-secretar al Comitetului regional de partid Timisoara (1952–1956); sef sectie la C.C. si adjunct al sefului Directiei organizatorice a CC al P.M.R. (1956–1965); membru al Consiliului Apãrãrii (7 apr. 1969–13 oct. 1972); ministrul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii (24 ian. 1972–15 dec. 1977); ministrul Minelor, Petrolului si Geologiei (15 dec. 1977–18 dec. 1979); ambasador extraordinar si plenipotentiar al R.S.R. în Turcia (26 iun. 1980–1986). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. Satu Mare–Sud, jud. Maramures (1961–1969), circ. Sibiu-Centru, jud. Sibiu (1969–1975) si circ. Bistrita, jud. Bistrita-Nãsãud (1975–1980); presedinte al Comisiei pentru probleme de apãrare a M.A.N. (13 mart. 1969–1975).

Distinctii: Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa a III-a (1964); Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa a II-a (1966).

PUGNA ELENA (n. ANTONICÃ) (n. 2 nov. 1935, com. Stolniceni-Prãjescu, jud. Iasi) Membru al C.C. al P.C.R. (22 nov. 1984–22 dec. 1989); membru al Comisiei Centrale de Revizie (23 nov. 1979–22 nov. 1984).

Studii: Facultatea de Chimie Industrialã, Institutul Politehnic Iasi (1958); Universitatea seralã de partid. Profesia de bazã: inginer chimist.

Activitate si functii: membru de partid din iul. 1961; sef sectie la Fabrica morfinã si tanin, instructor nesalariat si membru în biroul raional U.T.M. din Viseu de Sus, reg. Baia Mare (iul. 1958–1960); inginer chimist la Uzina „30 Decembrie“ din Arad (1960–1966); membru în Comitetul de partid pe întreprindere si loctiitor al secretarului de partid (1960–1974); inginer tehnic de calitate, sef sectie finisaj-creatie (1966–1973) si sef birou organizarea productiei si a muncii (1973–1982) la Întreprinderea „Industria Lânii“ Timisoara; a avut o inovatie care a redus consumul colorantilor de sulf si alta de îmbunãtãtire a procesului de fierbere a tesãturilor; secretar al Comitetului de partid pe întreprindere (1974–1982); secretar pentru probleme economice al Comitetului judetean de partid si vicepresedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judetului Timis (23 apr. 1982–8 aug. 1986); membru al Consiliului Naþional al Stiintei si Învãtãmântului (din 31 dec. 1985); prim-secretar al Comitetului judetean de partid si presedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judetului Arad (9 aug. 1986–22 dec. 1989). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. Ortisoara, jud. Timis (1985–22 dec. 1989); vicepresedinte al Comisiei pentru industrie si activitate economico-financiarã a M.A.N. (1985–22 dec. 1989).

Distinctii: „Ordinul Muncii“ clasa a III-a.

RÃDOI MARIN (n. 18 nov. 1925, Bals, jud. Olt) Membru al C.C. al P.C.R. (23 nov. 1979–22 mart. 1984); membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. (23 nov. 1979–27 apr. 1984).

Studii: Facultatea de Electromecanicã, Institutul Politehnic Timisoara (1945– 1951); Scoala Superioarã de Partid „Stefan Gheorghiu“, curs fãrã frecventã; doctorat. Profesia de bazã: inginer electromecanic.

Activitate si functii: membru de partid din 1946; director de studii la Institutul Politehnic din Timisoara (1951–1952); prorector si conferentiar la Institutul Politehnic din Bucuresti (1952–1957); membru al biroului Comitetului raional de partid „I.V. Stalin“ Bucuresti si al Comitetului orãsenesc de partid Bucuresti (din 1954); sef al Sectiei stiintã si culturã a Comitetului orãsenesc de partid Bucuresti (1955–1957); rector al Institutului Politehnic Timisoara (din 1957); secretar al Comitetului de partid al municipiului Bucuresti (1963–15 iul. 1971); ambasador extraordinar si plenipotentiar al R.S.R. în Tunisia (11 dec. 1971–31 aug. 1984); adjunct al ministrului Educatiei si Învãtãmântului (13 sept. 1979–în nov. 1981); membru al Comisiei pentru problemele de cadre de partid si de stat a C.C. al P.C.R. (din 27 mart. 1980); profesor la Institutul Politehnic din Bucuresti (pânã la 13 ian. 1983); ambasador extraordinar si plenipotentiar al R.S.R. în Algeria (13 ian. 1983–31 aug. 1984). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. nr. 2 Timisoara Sud-Est, reg. Banat (1961–1965) si nr. 8 Avrig, jud. Sibiu (1980–1985); presedinte al Grupului parlamentarilor români pentru securitate si cooperare în Europa (1 apr. 1980–1 apr. 1985).

Distinctii: „Ordinul Muncii“ clasa a III-a, clasa a II-a (1981).

 

RÃDULESCU EUGENIU (n. 5 iun. 1940, com. Livezi, jud. Vâlcea; d. 1994, Timisoara) Membru al C.C. al P.C.R. (24 nov.–22 dec. 1989).

Studii: Facultatea de Mecanicã, Sectia masini termice, Institutul Politehnic Timisoara (1962); Cursul de sase luni de perfectionare si pregãtire a cadrelor de conducere, Academia de Stiinte Social-Politice „Stefan Gheorghiu“, filiala Brasov (1974); Universitatea Politicã si de Conducere. Profesia de bazã: inginer mecanic.

Activitate si functii: inginer stagiar (1962–1978) si inginer-sef (1978–1982) la Întreprinderea Mecanicã Timisoara; membru de partid din 1964; director tehnic al Centralei Industriale de Utilaj Minier si Masini de Ridicat Timisoara (1982–1983) si al Centralei Industriale de Utilaj Minier si Petrolier Ploiesti, cu activitate la Grupul de Întreprinderi de Utilaj Minier Timisoara (1983–1984); director general al Centralei Industriale de Utilaj Minier si Masini de Ridicat Timisoara (1984–12 iul. 1986); adjunct al ministrului Industriei Constructiilor de Masini (12 iul. 1986–7 febr. 1989); ministrul Industriei Constructiilor de Masini (7 febr.–22 dec. 1989); vicepresedinte al Consiliului de Conducere a Activitãtii din Ramurile Constructii de Masini si Metalurgie (7 febr.–22 dec. 1989).

Distinctii: „Ordinul Muncii“ clasa a III-a.

ROTH IOSIF ANDREI (n. 3 iun. 1924, Orsova, jud. Mehedinti; d. 1994, Timisoara) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (23 nov. 1979–22 dec. 1989); membru al Comisiei Centrale de Revizie (12 aug. 1969–23 nov. 1979). Nationalitatea: germanã.

Studii: liceul (1936– 1940, 1942–1944, 1948); scoala industrialã din Resita (1940–1944); Facultatea de Mecanicã, Institutul Politehnic Timisoara (1948– 1953); Universitatea Politicã si de Conducere. Profesia de bazã: strungar.

Activitate si functii: ucenic la U.D.R. Resita (1940–1944); membru al U.T.C.dR. din apr. 1940; activist al „Ajutorului Rosu“; strungar la Uzinele Metalurgice Resita (nov. 1944–ian. 1945); internat într-un lagãr din U.R.S.S., unde a activat ca membru al Comitetului Antifascist din cadrul lagãrului (ian. 1945–oct. 1946); membru de partid din nov. 1946; strungar la Uzinele Metalurgice Resita (oct. 1946–1952); membru al Comitetului de partid la Fabrica de motoare a uzinei (1947); membru al biroului si secretar al organizaþiei de bazã din facultate; asistent la Catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Timisoara (1952–aug. 1953); activist al Sectorului învãtãmânt public al Sectiei propagandã si agitatie a Comitetului regional de partid Timisoara (aug.–oct. 1953); instructor al Sectiei industrie grea a Comitetului regional de partid Timisoara (dec. 1955–1957); sef adjunct (1957–ian. 1967) si sef (ian. 1967–febr. 1968) al Comisiei economice a Comitetului regional de partid Timisoara/Banat; sef de sector, asimilat cu seful de sectie, la Comitetul judetean de partid Timis (febr. 1968–mart. 1973); vicepresedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judeþului Timis (mart. 1969–în 1985); director al Institutului de Proiectãri Timisoara (mart. 1973–1989); membru al Consiliului National pentru Stiintã si Tehnologie (din 2 apr. 1980); membru al Consiliului National pentru Stiintã si Învãtãmânt (din 31 dec. 1985); vicepresedinte al Consiliului Oamenilor Muncii de Nationalitate Germanã din R.S.R. (în 1987). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. nr. 10 Deta, jud. Timis (1969–1973) si nr. 8 Deta, jud. Timis (1985–1989); secretar al M.A.N. (2 apr. 1980–22 dec. 1989).

 

RUJOI LAURENTIU (n. 18 febr. 1946, com. Husnicioara, jud. Mehedinti) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (24 nov.–22 dec. 1989).

Studii: Facultatea de Stiinte Politice si Economice, Academia de Stiinte Social-Politice „Stefan Gheorghiu“. Profesia de bazã: strungar.

Activitate si functii: membru de partid din 1966; membru al Comitetului judetean de partid si prim-vicepresedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judetului Timis (25 mart. 1988–22 dec. 1989).

SÃLÃJAN (SILAGHI) LEONTIN (n. 19 iun. 1913, com. Santãu, jud. Satu Mare; d. 28 aug. 1966, Bucuresti) Membru al C.C. al P.C.R./P.M.R./P.C.R. (21 oct. 1945–28 aug. 1966); membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R. (28 dec. 1955–24 iul. 1965); membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. (24 iul. 1965–28 aug. 1966). Nationalitatea: maghiarã.

Studii: scoala primarã; scoala de meseriasi de pe lângã Atelierele C.F.R. Timisoara. Profesia de bazã: lãcãtus.

Activitate si functii: membru de partid din 1939; membru al secretariatului Comitetului regional Banat al P.C.dR. (1940–1943); prim-secretar al Comitetului regional de partid Satu Mare (iul. 1945); adjunct al ministrului Sãnãtãtii si Prevederilor Sociale (22 apr. 1948–24 sept. 1949); ministrul Constructiilor (24 sept. 1949–20 mart. 1950); general-maior (18 mart. 1950); adjunct al ministrului Fortelor Armate si sef al Marelui Stat Major (de la 20 mart. 1950); general-locotenent (2 oct. 1951); prim-adjunct al ministrului Fortelor Armate si sef al Marelui Stat Major (1951– 1955); ministrul Fortelor Armate (4 oct. 1955–28 aug. 1966); general de armatã (1959). Deputat în Adunarea Deputatilor, ales în circ. elect. Sãlaj (19 nov. 1946–28 mart. 1948); deputat în M.A.N., ales în circ. elect.: Sãlaj (1948–1952); Arad-Nord, reg. Arad (1952– 1957); Oradea-Nord, reg. Oradea (1957–1961) si nr. 1 Oradea-Nord, reg. Crisana (1961–28 aug. 1966). Distinctii: Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa I (1966); „Ordinul Muncii“ clasa a IIIa (1949); Ordinul „23 August“ clasa I (1959); Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa I (1963).

 

STÖFFEL EMERIC (n. 27 iun. 1913, com. Ciacova, jud. Timis) Membru al C.C. al P.C.R. (24 iul. 1965–28 nov. 1974); membru al Comisiei Centrale de Revizie (28 nov. 1974–23 nov. 1979). Nationalitatea: maghiarã.

Studii: patru clase de liceu.

Activitate si functii: membru de partid din 1930; consilier însãrcinat cu afaceri ad-interim al R.P.R. în Elvetia (15 febr. 1951–10 mart. 1956); director în Ministerul Afacerilor Externe (din 1956).

Distinctii: „Ordinul Muncii“ clasa a II-a (1963).

TELESCU MIHAI (n. 1 iul. 1925, com. Sasca Montanã, jud. Caras-Severin) Membru al C.C. al P.C.R. (12 aug. 1969–23 nov. 1979); membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. (12 febr. 1971–28 nov. 1974); membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. (28 nov. 1974–23 nov. 1979).

Studii: sapte clase primare (1939); liceul; curs de partid de o lunã (1947); scoala de teleimprimatori de pe lângã Sectia gospodãriei de partid a C.C. al P.M.R. (1950); Scoala Superioarã de Partid „Stefan Gheorghiu“ (din sept. 1951); aspirantura la Academia de Stiinte Sociale de pe lângã C.C. al P.C.U.S. (1957). Profesia de bazã: lãcãtus.

Activitate si functii: ucenic (din 1939) si lãcãtus (din 1943) la Fabrica de masini agricole U.D.R. din Bocsa Românã; dupã 23 aug. 1944 s-a înscris în sindicatul metalo-chimic; membru al U.T.C. din oct. 1944; secretar al organizatiei U.T.C. pe fabricã (din febr. 1945); membru al Comitetului judetean U.T.C. Caras (apr.–mai 1945) si al Comitetului regional U.T.C. Banat (din mai 1945); secretar al Organizatiei „Tineretul Progresist“; membru de partid din mai 1945; trimis în plasa Bocsa pentru organizarea celulelor de partid si organizatiilor de masã în comune (din mai 1945); secretar al celulei de partid (din 1945), lãcãtus (sept. 1945–1947) si secretar al Comitetului de partid (din mart. 1946) la Uzina electricã din Anina; responsabil organizare în Comitetul de partid Anina (nov. 1947–1948); secretar al unei organizatii de bazã, apoi secretar al organizatiei U.T.M. pe unitate în timpul satisfacerii stagiului militar (1949–1950); lãcãtus la Uzina constructoare de masini Resita; activist în sectia de cadre (din apr. 1950) la Comitetul orãsenesc de partid Resita; adjunct al sefului Sectorului transmisiuni la Sectia gospodãriei de partid a C.C. al P.M.R. (din sept. 1950); asistent (din 1951), rector-adjunct pentru Sectia fãrã frecventã a Scolii „Stefan Gheorghiu“ (din 1953); propagandist si lector la Cabinetul de partid; secretar al Comitetului de partid al Combinatului metalurgic si membru al biroului Comitetului orãsenesc de partid Resita; sef al Sectiei organizatorice (din 1963) si secretar cu probleme organizatorice (1965) al Comitetului regional de partid Banat; prim-secretar al Comitetului judetean de partid si presedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judeþului Timis (1968–5 iun. 1979); membru supleant al Consiliului de Stat (de la 29 nov. 1974). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. nr. 14 Lugoj, jud. Timis (1969–1973), nr. 1 Timisoara Nord-Est, jud. Timis (1975–1980).

Distinctii: „Ordinul Muncii“ clasa a III-a (1964); Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa a V-a (1965), clasa a II-a (1971) si clasa I; Ordinul „23 August“ clasa a IV-a (1967).

 

VELA ANDREI (n. 6 aug. 1928, Timisoara; d. 1992, Bucuresti) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (12 aug. 1969–28 nov. 1974; 23 nov. 1979–24 nov. 1989); membru al Comisiei Centrale de Revizie (24 nov.–22 dec. 1989).

Studii: scoala primarã în orasul Herculane; Gimnaziul mixt din Orsova; Liceul în Timisoara; Scoala Militarã Politicã nr. 2 din Beius (1950–1952); Institutul de Stiinte Economice (curs fãrã frecventã); doctorat în economie (1978). Profesia de bazã: ziarist.

Activitate si functii: membru al U.T.C. din 1947; membru de partid din iun. 1947; ucenic si tehnician la un laborator dentar din Timisoara (1945–1948); instructor în aparatul judesean Timis al U.T.M.; lector la scoala medie U.T.M. din Timisoara (în1948); director adjunct al scolilor medii ale Comitetelor judetene Timis si Bacãu ale U.T.M.; director al scolii medii U.T.M. din Resita (1949); a satisfãcut stagiul militar la marina militarã, Baza navalã Constanta (încorporat în nov. 1949), în unitate fiind ales secretar al organizatiei de bazã al U.T.M., apoi organizator de partid; dupã perioada de instructie a fost luat la sectia politicã a apãrãrii litoralului ca furier si ales secretar al organizatiei de bazã partid; dupã absolvirea scolii militare din Beius (1952) a fost avansat în grad de locotenent si repartizat la ziarul „Apãrarea Patriei“ în calitate de colaborator literar în sectia propagandã; înaintat la exceptional la gradul de locotenent-major, sef al sectiei învãtãmânt militar (în 1953); redactor al ziarului „Apãrarea Patriei“ si membru în colegiul acestui ziar (apr. 1955); în dec. 1955 a fost trimis în Republica Democratã Germanã ca redactor al gazetei „Glasul Patriei“, organ al Comitetului de repatriere; în sept. 1956 a revenit în tarã, fiind reîncadrat în colectivul ziarului „Apãrarea Patriei“ si avansat la gradul de cãpitan; redactor-sef al ziarului „Drapelul Rosu“, organ al Comitetului regional de partid Banat si al Sfatului popular al regiunii Banat (din nov. 1957); membru supleant al biroului Comitetului regional de partid Timisoara (din 1959); corespondent al ziarului „Scânteia“ la Berlin (mart. 1961–aug. 1962), director general al AGERPRES, de pe lângã Consiliul de Ministri al R.S.R. (aug. 1962–apr. 1970); adjunct al sefului Sectiei Presã a C.C. al P.C.R. (din apr. 1970); membru al Consiliului National al Radioteleviziunii Române (de la 8 mart. 1971); sef Secþie Presã a C.C. al P.C.R. (1970–1972); prim-vicepresedinte al Institutului Român pentru Relatiile Culturale cu Strãinãtatea (de la 26 febr. 1973); vicepresedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judetului Caras-Severin (din nov. 1974); secretar pentru probleme de propagandã al Comitetului judetean de partid Caras-Severin (1974); adjunct al sefului Sectiei Cancelarie a C.C. al P.C.R. (oct. 1979–1989).

Distinctii: Ordinul „Meritul Militar“ clasa a II-a; „Medalia Muncii“; Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa a III-a (1981).

VLASCICI DUSAN (n. 22 nov. 1925, com. Varias, jud Timis; d. 1997, Resita) Membru supleant al C.C. al P.C.R. (12 aug. 1969–28 nov. 1974). Nationalitatea: sârbã.

Studii: Liceul teoretic; scoala pedagogicã. Profesia de bazã: învãtãtor.

Activitate si functii: presedinte al C.A.P. „Flacãra Rosie“, com. Varias, jud. Timis. Deputat în M.A.N., ales în circ. elect. nr. 27 Varias, reg. Banat (1965–1969) si nr. 7 Sânicolau-Mare, jud. Timis (1969–1975).

Distinctii: „Medalia Muncii“; Medalia „În cinstea încheierii colectivizãrii agriculturii“; Medalia „A XX-a aniversare a eliberãrii patriei“.

 

Sursa : Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii – “Membrii C.C. al P.C.R 1945 – 1989”

Articole similare